Skoledagen

Bilde av skoleområdet

1.- 4. trinn er på skolen:
Mandager: 08.15 - 13.00
Tirsdager: 08.15 - 13.00
Onsdager: 08.15 - 13.00
Torsdager: 08.15 - 13.00
Fredager: 08.15 - 13.00

5.- 7. trinn er på skolen:
Mandager: 08.15 - 13.00
Tirsdager: 08.15 - 13.
45
Onsdager: 08.15 - 13.00
Torsdager: 08.15 - 13.
45
Fredager: 08.15 - 13.
45